Psikiyatrist Uzm. Dr. Zengibar Özarslan - Sağlık Zamanı - EMDR Terapisi ve Sosyal Fobi