Testler

Testler
Testler
Psikoloji, psikiyatri alanında kullanılan testler, alanda çalışan ruh sağlığı uzmanları için önemli bilgi kaynaklarıdır.

Psikolojik danışma ve psikiyatrik değerlendirmede, testleri bir tür laboratuar çalışması olarak değrlendirmek mümkündür.

Testler; bireylerin iç dünyaları, tutumları, algıları, kişilik özellikleri gibi bir çok alanda bilgi verir. Tanı ve tedavi süreçlerinin düzgün ve doğru işleyebilmesi için testlerden elde edilen verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan test ile klinik gözlemin ne ölçüde doğru olduğu sınanmış olur.

Standartizyonu yapılmış testler güvenirliği yüksek veriler sağlamaktadır. 

Adel Danışmanlık Merkezi'nde yapılan testleri sol menüde ayrıntılarıyla görebilirsiniz.