Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Testler

Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Testler
Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Testler
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 ve 6 yaş çocuklarının ilkokula başlamaya hazır olup olmadıklarını ölçen bir testtir.
 
Peabody:3-17 yaş arası çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yönelik bir testtir.(Alıcı dil; sözel uyaranların birey tarafından alınması ve anlaşılması olarak tanımlanır.)

Gessell: 3-7 yaş arası çocuklara uygulanır.Bir performans değerlendirme testi olup motor beceri, görsel hafıza, görsel algı, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerisini ölçer.

Benton Görsel Bellek Testi:Görsel belleği ölçmeye yönelik bir test olup idrak, dikkat ve hafıza konularında da bilgi sağlar. 8 yaş üzerine uygulanır. Ayrıca beyin hasarları konusunda da bilgi verir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: 05-11 yaş arası çocuklara uygulanan görsel-motor algılama becerisini ölçen bir testtir. Beyin hasarları konusunda bilgi verir.

Frostig: 4-8 yaş arası çocuklara uygulanan  görsel algı ve el-göz koordinasyonunda bir sorun olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir testtir.