Demans ve Diğer Nörolojik Sıkıntılarla İlgili Testler

Demans ve Diğer Nörolojik Sıkıntılarla İlgili Testler
Demans ve Diğer Nörolojik Sıkıntılarla İlgili Testler
Benton Görsel Bellek Testi:Görsel belleği ölçmeye yönelik bir test olup idrak, dikkat ve hafıza konularında da bilgi sağlar. 8 yaş üzerine uygulanır. Ayrıca beyin hasarları konusunda da bilgi verir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: görsel-motor algılama becerisini ölçen bir testtir. Beyin hasarları konusunda bilgi verir.

Minimental: kişinin unutma ve hatırlama fonksiyonları ile ilgili bilgi veren bir testtir.