Yetişkinler İçin Uygulanan Testler

Yetişkinler İçin Uygulanan Testler
Yetişkinler İçin Uygulanan Testler
MMPI: Çok yönlü kişilik envanteridir. 16 yaş ve üzerinde uygulanır.

Rorschach: Projektif bir kişilik testidir. Bireyin kişilik yapısı hakkında  bilgi verir.

TAT: Projektif kişilik özellikleri testidir.

Catell 3-a: yetişkinler için yapılabilen zeka testidir.