İstanbul Psikiyatri


www.adeldanismanlik.com sitemizdeki bu sayfa Google'da Bakırköy Psikolog araması yapanların bize daha kolay ulaşması için düzenlenmiştir. Ekibimiz ve çalışma alanlarımız için daha ayrıntılı bilgiye ana sayfayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ana sayfaya gitmek için lütfen burayı tıklayınız.
Bakırköy psikolog ya da psikiyatrist ve koç arayışınızda sizlere yardım etmekten mutluluk duyarız.

Bakırköy Adel Danışmanlık Merkezi merkezde, metro/metrobüs yanında yeni ofisimizle hizmet vermektedir.

İstanbul psikiyatri de ruhsal hastalık tanımlanırken biyolojik, sosyal, psikolojik, fiziksel veya kimyasal bozukluğun sebep olduğu önemli derecede zorlanma ve işlevsellikte bozulma ile ilişkili psikolojik veya davranışsal belirtiler hastalığa tanımlamamızda önemli etmenlerdir. İstanbul psikiyatri; psikiyatrik hastalıklar içerisinde ilk olarak bebeklik, çocukluk veya ergenlikte tanı konulan bozukluklar; delirium, demans, amnestik ve bilişsel bozukluklar ve ayrıca İstanbul psikiyatrist genel tıbbi duruma bağlı ruhsal, bozukluklar, madde ile ilişkili ruhsal bozukluklar, şizofreni ve piskotik bozukluklar, duygu durum, anksiyete, somatoform, cinsellikle ilgili, yeme, uyku, uyum, kişilik bozuklukları tedavi eder. İstanbul psikiyatrist danışanın kendisinden aldığı bilgileri ve yakınlarından aldığı bilgileri tanıda kullanır. İstanbul psikiyatrist ilaç tedavisi planlarken hastanın yaşı, hastalığın derecesi ve şikayetlerine göre uygun tedavi planlar.
İstanbul psikiyatrist ön görüşme sonrası ilaç tedavisi ve psikolojik terapi için danışanla birlikte çerçeveyi belirler. Psikiyatrist hastanın ilaç uyumu konusunda ilaçla ilgili yaşayacağı yan etkileri mutlaka paylaşır. İstanbul Adel Danışmanlık Psikiyatri olası yan etkilerin en sık görünenleri ile nasıl baş edileceği konusunda hastayı bilgilendirir.  Psikiyatrik hastalıklar psikotik ve nevrotik olarak ayrı sınıflandırılmakla birlikte hasta yaklaşımında öncelik hastanın gereksinimlerini ön planda tutmaktır. İstanbul psikiyatrist yargılayıcı ve yönlendirme konusunda hastaya zarar vermemek adına bazı hassasiyetleri mutlaka ön planda tutmalıdır. İstanbul Psikiyatrist terapi görüşmeleri sırasında iyi bir gözlem ile hastanın işlevselliğini ön planda tutarak ilaç tedavisi planlamalıdır.

İstanbul psikiyatri terapist kimliği ile psikolojik terapi olarak da donanıma sahip olmalıdır. Psikiyatrist doktor kimliğini hastanın genel tıbbi durumunu değerlendirmede olası tıbbi hastalıkları ayırıcı tanıda düşünmede diğer branş doktorlarıyla danışmanlık çerçevesinde değerlendirmelidir. İstanbul psikiyatrist tedaviyi planlarken hasta ve hasta yakınları ile onların da anlayabileceği bir dil kullanması gerektiğini mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Psikiyatrik hastalıklar içerisinde özellikle depresyon ve anksiyete hastalıkları olumsuz inançları ortaya çıkarıp olumlularla yer değiştirmek için terapi teknikleri kullanılarak tedavi edilmelidir. Psikiyatrik hastalıklar tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını tehdit eder noktaya getireceği için mutlaka tedavi koşulları sağlanmalıdır. Psikiyatrik hastalıklar birinci basamak doktorları tarafından mutlaka psikiyatri uzmanlarına konsülte edilmelidir. Birinci basamak tanı ve tedavide olası yanlış tedaviler ruhsal hastalıkları daha dirençli hale getirebilir. İstanbul psikiyatri ’de ruhsal hastalıklar ciddi bir halk sağlığı sorunu olup bir toplumun gelişmişliğinde göz önünde tutulan bir öğedir.

İstanbul psikiyatri tanı ve tedavisinde toplumun ve hasta yakınlarının hastayı etiketlemesinden mutlaka kaçınması gerektiği, sosyal destek alarak yaşadığı durumu önemseyip, hastayı anlamaya çalışması önemsenmelidir.